dbKES Mühendislik, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

SELMA KURRA

PROFESÖR DR.
DANIŞMAN

EĞİTİM
Lisans ve yüksek lisans : Yüksek Mühendis Mimar; İTÜ Mimarlık Fakültesi, l968
Doktora : Yapı Bilimleri dalında doktor; İTÜ Mimarlık Fakültesi, l978

AKADEMİK POZİSYONLAR:
Asistan ve yardımcı doçent :1973-1983 (İTÜ. Mimarlık Fakültesi Fiziksel Çevre Kontrolu Kürsüsü)

 • Doçent : Kasım  l983-1988 ((İTÜ. Mimarlık Fakültesi Fiziksel Çevre Kontrolu Birimi)
 • Profesör : Aralık l988 - Ekim 2003 (İTÜ. Mimarlık Fakültesi)
 • İTÜ.Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi Gürültü Kirliliği Ünite Başkanı, 1992-1995
 • İTÜ.Mimarlık Fakültesi Fiziksel Çevre Kontrolu Laboratuvarı Yürütücüsü: 1995-1998
 • Profesör : Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi: 2003-

Yurt dışı (*) :

 • Associate-professor: Department of Architecture and Planning, King Faisal University, Saudi Arabia: 1985-86
 • Visiting- professor: Department of Civil and Architectural Engineering, Illinois Institute of Technology,  (IIT) USA: 2001-2003
 • Illinois Institute of Technology, L.A.Miller Akustik Laboratuvarı kurucusu ve yürütücüsü: 2002-2003

(*) Araştırmacı  olarak görevlendirmeler aşağıda belirtilmiştir. 

  EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 
 

İTÜ de verilen dersler:

 • Lisans (İTÜ. Mimarlık Fakültesi)
  • Mimari akustik (1973-1983)
  • Ses fiziği (1982-1988)   (İTÜ Konservatuvarı)
  • Fiziksel Çevre Kontrolu (Akustik bölümü)
  • Fiziksel Çevre Kontrolu Studyosu (1988-)
  • Proje geliştirme-uygulama projesi (1989-  )
  • Yapılarda sağlık donatımı (1990-  )
  • Environmental Control (1990-)
  • Environmental Control in Urban Planning (1990-1998)  (Şehircilik Bölümü)
  • Oda akustiği (seçme) (1983-1999)
  • Tiyatro ve konser salonlarında akustik sorunlar (2000- ) (seçme)
  • Yapılarda ses yalıtımının değerlendirilmesi  (2000-  )   (seçme)
  • Acoustical problems in architecture (2000- ) (seç

 

 • Lisansüstü (Master- Doktora) (İTÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü)
  • Ölçüm teknikleri (katılımlı) (1978-1982)
  • Yapma çevre performansının değerlendirilmesi (katılımlı) (1973- 1985)
  • Gürültü Kontrol Sistemleri Tasarımı (1980-83)
  • Endüstri Gürültüsü Kontrolu (1986- 95)
  • Uçak ve havaalanı gürültüsü kontrolu  (1985-87) (Uçak ve Uzay Bilimleri Programı)
  • Acoustical Design of Halls for Speech and Music  (1993)
  • Sound Insulation in Buildings (1995-1998)
  • Çevre gürültüsü kirliliği ve kontrolü (2003)
  • Gürültü kontrolu açısından yapı elemanları tasarımı (2001-2003)
  • Advanced acoustical project in environmental planning and architecture (2003)
  • Sound and vibration control in buildings (2003

 

 • Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde verilen dersler ve seminerler (Lisans):
  • Environmental Control Systems 1: 2003 -
  • Environmental Control Systems 2: 2003 -
  • Integration of Building Systems: 2003 -
  • Construction Technology: 2003 -
  • Structures: 2003 -
  • Seminer “Akustik ve Titreşim”: BÜSEM Bahçeşehir, Kasım 2003.
  • Seminer “Mekanda Ses”: Mimarlık Fakültesi Bahçelievler, Haziran 2004.
  • “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetmeliği“ kapsamında ve Çevre ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokol gereği 3 adet seminer düzenlenmesi (Teknoloji Araştırma Ünitesi ile birlikte)  Aralık 2005 te başlamış olup sürdürülmektedir.

Yurt dışında verilen dersler ve seminerler:

KURULUŞ: Department of Architecture and Planning, King Faisal University, Saudi Arabia

 • Concepts of Structure I, 1985-86 (Undergraduate)
 • Construction Methods II, 1985-86      
 • Design Studio VI and VII, 1985-86                                          
 • Mid-term and final projelerinde jüri üyesi, 1985-86

KURULUŞ: Faculty of Architectural Engineering, Kobe University, Japan :

 • Seminer “Environmental Noise”: Master öğrencileri ve öğretim üyeleri için verilmiştir, 1992.

KURULUŞ: Department of Civil and Architectural Engineering, Illinois Institute of Technology,  (IIT) USA:

 • Seminer; “Noise Control in Buildings”: Master öğrencileri ve öğretim üyeleri için verilmiştir, Ekim 1998.
 • Illumination and Acoustics, 2001(Undergraduate)
 • Integration of Building Systems, 2001-2002 (Graduate ve undergarduate)
 • Sound and Vibration Control in Buildings, 2002 (Graduate ve undergraduate)
 • Master tezi yürütücülüğü Graduate School of IIT, USA
 • Seminer: “Introduction to Environmental and Architectural Acoustics”, Oct. 2001, (Graduate seminar series),
 • Seminer: “Acoustical Measurements”, L.A.Miller Akustik Laboratuvarının açılışı, 15 Kasım, 2002 

Master Tezi Yürütücülüğü:

 • Hacer Bayol, Yapı elemanlarından ses geçiş kayıplarının bilgisayar yardımıyla hesaplanması ve yapılan uygulama örnekleriyle ses geçirimsizliğini etkileyen parametrelerin incelenmesi, Ocak 1997
 • Banu Günal, SEA Yöntemi yardımıyla tek ve çift tabakalı yapı elemanlarından ses geçiş kayıplarının hesaplanması için bir bilgisayar programı geliştirilmesi, Haziran 1997
 • Fulya Saral, Dış Gürültü Düzeyine ve mekan fonksiyonuna bağlı olarak konut kabuklarında izin verilebilecek en büyük pencere alanı oranları ve malzemelerinin belirlenmesi, Haziran 1998
 • Adem Türk, “ Ses yutucu bileşen tasarımı” (Teslim edilmemiştir.)
 • Ozgur Oğuzoğlu, “ S. Demirel Salonunun akustik değerlendirmesi”  (Teslim edilmemiştir.)
 • Sarp Sabuncu, “ Modelling for calculation of sound transmission loss of finite-size building elements”  (IIT- CAE /USA)
 • İlkay Özturk  “ Çevresel gürültü analizleri ve İstanbul’da seçilen bir pilot bölgede gürültü haritasının elde edilmesi” , Bahçeşehir
 • Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2006 
 • Hilal Dokuzcan” Işık kirliliği Açısından Kent Aydınlatması” , Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2006

Doktora Tezi Yürütücülüğü:

 • Nurgün Tamer Bayazıt, Konser salonlarının akustik değerlendirme ve tasarımında kullanılabilecek bir model, Temmuz 1999
 • Nazan Uyanik, Sağlık Donatımında Gürültü Kestirimi, (Teslim edilmemiştir)

 
  UZMANLIK ALANLARI
 
 

Bilimsel araştırma ve uygulama alanları:

Çevre Gürültüsü

 • Yapma çevrede ses yayılımı, trafik gürültüsü kestirim ve kontrolu, gürültü engelleri, ölçekli model deneyleri, alanda gürültü ölçümleri ve çevre gürültüsü alan çalışmaları (etkilenme analizleri)

Mimari Akustik

 • Binalarda gürültü kontrolu, yapı elemanlarından ses iletimi (tek ve çok katlı), ses yalıtımı, endüstri gürültüsü ve titreşimi kontrol sistemleri, ses geçiş kaybının laboratuvarda ve alanda ölçülmesi, gürültü kontrolu projeleri
 • Salon akustiği (konuşma ve müzik salonları), akustik ölçümler, salon akustiği değerlendirmeleri ve iyileştirme ve akustik proje çalışmaları.

Eğitimde Uzmanlık Alanları

 • Çevre gürültüsü ve mimari akustik (yapı akustiği)
 • Fiziksel Çevre Kontrolu Stüdyo çalışmaları
 • Çevre kontrolu ve yapı mekanik sistemlerinde entegrasyon
 • Yapılarda sağlık donatımı,
 • Uygulama (Yapı) Projesi

 
  BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR
 
 

a. Uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmiş olanlar :

S.Kurra (Proje yürütücüsü) ve M.Crocker (danışman), “A Scale Model Experiment of Noise Propagation at Building Sites”, Purdue University, Department of  Mechanical  Engineering, Ray Herrick Laboratory" de yürütülen bir araştırma sonucunda  hazırlanmıştır. Şubat 1982, (Ingilizce)

S. Kurra (Proje yürütücüsü), M.Morimoto, Z.Maekawa ve diğerleri, “Comparison of Disturbances from Transportation Noise Sources through a Simulated Environment Study”, Japan Society for Promotion of Science tarafından desteklenmiş araştırma ve raporu,  Kobe University, Japonya, Kasım 1992 (Ingilizce)

S.Kurra (Proje yürütücüsü), N.Tamer ve C.Rice (danışman), “Environmental Noise Pollution Research Project”, Çevre Bakanlığının Koordinasyonu altında Birleşmiş Milletler UNDP tarafından bir şemsiye proje kapsamında desteklenmiştir.  Nov. 1995  (İngilizce ve Türkçe), Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Gürültü Kirlilği Ünitesinde yürütülmüştür.

S.Kurra (Proje yürütücüsü ve danışman) ve B. Özsoy, “Environmental Strategies and Action Plan: Noise Pollution”, Devlet Planlama Teşkilatının koordinasyonu altında Dünya Bankası tarafından desteklenmiştir. Final report:  Sept. 1996 (Türkçe ve Ingilizce)

S. Kurra (Proje yürütücüsü) ve Z. Karabiber, “Determination of Best Noise Descriptors in Turkish”, “Scaling Study for Community Noise Annoyance Surveys” içinde özel çalışma  (ICBEN Team 6 çalışması kapsamında  gerçekleştirilmiştir) (İngilizce) 1998.

S.Kurra (Proje yürütücüsü) ve D.Arditi, “A computerized Model for Calculating the Sound Transmission Loss of Multilayered Building Elements”, IIT Resarch Institute ve Riverbank Acoustical Laboratories tarafından desteklenmiştir, Şubat 2000  (İngilizce)

S.Kurra (Proje yürütücüsü), "Determination of the Radiation Efficiency for Multilayered Structures" IIT Graduate School, ERIF Grant (IIT/USA) tarafından desteklenmiş ve Şubat 2003 de tamamlanmıştır.

b. Ulusal ve uluslararası ortak destekli projeler:

S.Kurra (Proje yürütücüsü), Gedizoğlu, E., Yayla, N., ve Yılmaz, S.,  “Traffic Noise Analysis and Standard Proposal for Trans-European Motorways  (TEM)”,(T.C.Karayolları Genel Müdürlüğü için Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (ECE) tarafından koordine edilen TEM Projesi çerçevesinde Türkiye adına hazırlanmıştır). İTÜ Döner Sermaye Işletmeleri, Mart 1985 (Ingilizce ve Türkçe rapor: “Trans-Avrupa Kuzey Güney Karayolu için Gürültü Analizleri ve Standart Önerisi”).Rapor "Final Recommendations for TEM Traffic Noise Analysis" adı altında UNDP/ECE tarafından bastırılmıştır. TEM/CO/TEC/16, 5 February, 1988

S. Kurra (Proje Yürütücüsü), “Draft Standard for TEM Traffic Noise Control", (T.C.Karayolları Genel Md./UN-ECE için TEM projesi çerçevesinde hazırlanan taslak standart), TEM/CO/TEC/WP50, İTÜ Döner Sermaye  Işletmeleri, Kasım 1986,  (Ingilizce  ve Türkçe rapor: “TEM Gürültüsü Kontrolu Taslak Standardı”)

c. Ulusal kuruluşlar tarafından destekli projeler:

S.Kurra (Proje Yürütücüsü), N.Aksugür ve A.Arık, "İstanbulda Çevre Gürültüsü Koşullarının Saptanması ve Gürültü Denetimi Ölçütlerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Mühendislik Araştırma Grubu, Proje No.524/A, Şubat 1981, Istanbul,

S. Kurra,"Istanbul için Gürültü ile Savaşım Raporu", Turing ve Otomobil Kurumu'nun isteği üzerine Istanbul Belediyesine verilmek üzere hazırlanmıştır, Mayıs 1982.

S.Kurra, "OECD Çevre Komitesi Gürültü ile Mücadele Grubu Yayınlarına Ilişkin Değerlendirme Raporu", Dışişleri  Bakanlığı'nın  isteği  üzerine hazırlanmıştır, Ekim 1984.

S. Kurra (Proje yürütücüsü), Y.Ünal,  “İstanbul'da Yapılan Gürültü Kirliliği Analizleri Yardımıyla Gürültü Ölçütlerinin Saptanması ve Gürültü Kontrolu Yönetmelik Taslağı”, (TC.Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı için ITÜ Döner Sermaye Işletmeleri kapsamında hazırlanmıştır) Ocak 1985

S.Kurra, “Noise Impacts-Chapter 10”, “Report on the Impacts of the Public Transportation Systems Proposed for Istanbul Metropolitan Area”, (Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Istemi Ünsal,) İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, s.110-127, Ekim 1986 (Ingilizce ve Türkçe).

S. Kurra, “Noise Impacts-Chapter 8”, Impact Assessment Report for Topkapı-Yenikapı-4.Levent Metro Alignment and Bosphorus Tube Tunnel Crossing", (Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Istemi Ünsal), İTÜ Döner Sermaye Işletmeleri, s.42-54, Nisan 1987 (Ingilizce ve Türkçe).

S.Kurra (Proje yürütücüsü), N.Tamer, A.Altay ve A.Samsunlu,”Çevre Gürültüsü Analiz ve Değerlendirme Sistemleri”, TÜBİTAK Kimya Teknolojileri ve Çevre Araştırma Grubu (KTCAG) Proje No 22, Temmuz 1993. Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Gürültü Kirliliği Ünitesinde yürütülmüştür.

d. Sürdürülen çalışmalar:

“Sınırlı boyutlu çok katlı yapı elemanlarının ses geçiş kayıplarının hesaplanmasına ilişkin bilgisayar modelinin geliştirilmesi”: USA da desteklenmiş olan ERIF projesinin devamı olarak sürdürülmektedir.


 
  YAYINLAR
 
 

MAKALELER

Uluslararası hakemli dergiler:

S.Kurra, “A Computer Model for Predicting Sound Attenuation by Barrier Buildings”, Journal of Applied Acoustics, v.13,1980, s.331-355.

S.Kurra, "Noise in the Human Environment",(V.l2, Environmental Council of Alberta, 1980 isimli yayın için istek  üzerine  hazırlanmış  eleştiri (book review) yazısı, Journal of Noise Control Engineering,  v.18,  n.2, s.74-75, 1982

S. Kurra, "Proceedings of Inter-Noise 81, Practice of Noise Control Engineering", (V.1-2, edited by Peutz, V.M. and Brulin, A. de, Amsterdam 1981) isimli yayın için istek üzerine hazırlanmış eleştiri yazısı, (book review), Journal of Noise Control Engineering, v.19, n.2, 1982, s.66.

S.Kurra, ve E.Gedizoğlu,"Traffic Noise Generated by Trans-European Motorways", Acoustics Letter (printed in England), vol.11,  n.3,  1987,s.40-46.

S.Kurra, "Acoustical Standards for Dwellings", Revista de Acustica, 3-4, 1990, vol. XXI, no.3-4, s.104-115.

S.Kurra ve N.Tamer, “Rating Criteria for Facade Insulation Against Transportation Noise Sources”, Journal of Applied Acoustics, 40, 1993, s.213-237.

J.Fields, R.. Jong, AL. Brown , I.H.Flindell, T.Gjestland , S.Job, S. Kurra, P.Lercher, A.Schemer , M.Vallet,T.Yano, ( ICBEN Team 6 üyeleri, başkanların dışındakiler soyadına göre alfabetik sırayla yeralmaktadır.), “Guidelines for reporting Core Information From Community Noise Reaction Surveys”, Journal of Sound and Vibration (1997) 206 (5), 685-695.

S. Kurra, M.Morimoto ve Z.Maekawa, “Annoyance from Transportation Noise Sources: A simulated-environment study for road, railway and aircraft noises, Part 1: Overall annoyance”, Journal of Sound and Vibration, 220(2), Feb.1999.s.251-278.

S. Kurra, M.Morimoto ve Z.Maekawa, “Annoyance from Transportation Noise Sources: A simulated-environment study for road, railway and aircraft noises, Part 2: Activity annoyance”, Journal of Sound and Vibration, 220(2), Feb.1999.s.279-295.

J.Fields, R.de Jong, AL. Brown, I.H.Flindell, T.Gjestland, S.Job, S. Kurra, P.Lercher, A. Schemer, M.Vallet ve T.Yano, ( ICBEN Team 6 üyeleri, başkanların dışındakiler soyadına göre alfabetik sırayla yeralmaktadır.), “ Reporting Guidelines for Community Noise Reaction Surveys”, Noise/News International, Sept.1998, v.6, n.3, s.139-144.

J. M. Fields, R. G. De Jong, T. Gjestland, I. H. Flindell, R. F. S. Job, S. Kurra, P. Lercher, M. Vallet, T. Yano, R. Guski, U. Felscher-suhr, R. Schumer, Community Response to Noise team of ICBEN (the International Commission on the Biological Effects of Noise), “Standardized General-purpose Noise Reaction Questions for Community Noise Surveys: Research and a Recommendation” Journal of Sound and Vibration, Vol. 242, No. 4, May 2001, pp. 641-679

S. Kurra ve D. Arditi, “Determination of Sound Transmission Loss of Multilayered elements: Part 1: Predicted and Measured Results”, Journal of Acta Acustica. Vol.87 no.5, 2001, s.582-592

S.Kurra ve D.Arditi, “Determination of Sound Transmission Loss of Multilayered elements”, Part 2: An Experimental Study”, Journal of Acta Acustica. Vol.87 no.5, 2001, s.592-604

S.Kurra ve D.Arditi, “ An Experimental Study for Multilayered Building Elements with a Substudy on the Effect of Finite-Size Test Specimens”, The Journal of the Acoustical Society of America, vol.109. n.5. Pt 2 of 2. May 2001,  p.2452 .

S.Kurra, “Sound Insulation By Multilayered Elements: Part 1:  Comparison of the Predicted And Measured Sound Transmission Losses”, The Journal of Sound and Vibration, JSV) (incelemede)

S.Kurra, “Sound Insulation By Multilayered Elements, Part 2: Significance of Flow Resistivity for Sound Insulation of Double Walls”, The Journal of Sound and Vibration JSV) (incelemede)

S.Kurra and S.Sabuncu, “Effect of the limiting angle on transmission loss of multilayered structures”, submitted to the Journal of Applied Acoustics, Temmuz, 2006 (incelemede)

 

Ulusal Dergiler:

S. Kurra, “Trafik Gürültüsü, İşitsel Konfor ve Mimari Tasarım”, Mimarlık Dergisi, No.4, 1977.

S.Kurra, N.Aksugür, A. Arık, “Istanbul'da Çevre Gürültüsü Koşullarının Saptanması ve Gürültü Denetimi Ölçütlerinin  Belirlenmesi",  Doğa Bilim Dergisi, cilt 6, n.2, 1982, s.33-49.

S.Kurra, “Bürolarda Ses Sorunları ve Kontrolu”, Büro Dünyası, sayı 3, Nisan 1984, s.32-33.

S. Kurra ve S.Yılmaz, “Yerleşmelerin Planlanmasında Uçak Gürültüsü Denetimi ve Yeşilköy”, Teknik Bülten, TÜBITAK Yapı Araştırma Kurumu, n.21, 1985.

S.Kurra, “Gürültü Kontrolu Yönetmeliği", Belde ve Çevre Dergisi, Mayıs 4-10, 1987, s.17-18.

S.Kurra, “Yapılarda Ses Yalıtımı”, İnşaat Dergisi, Ocak 1989, cilt 14, s.18-29.

S.Kurra “Yoğun Ses, Yoğun Kirlilik” Istanbul Dergisi Sayı 9, 1994 s.115-117.

S.Kurra, N.Tamer, “Ülkemizde Gürültü Kirliliği”, Design Konstrüksiyon, Mart 1996, s.75-82

S.Kurra, “Büro Hacimlerinde Ses Kontrolu, Ofis ve İnsan Dergisi, Temmuz 1997, s.32-36

 

Gazete Makaleleri:

S.Kurra, "Istanbul'da  Çevre  Gürültüsü  Sorunu", Milliyet Gazetesi, 11 Temmuz 1981

S.Kurra, "Gürültü Denetiminde Olumlu Bir Adım", Cumhuriyet Gazetesi, 18 Mart 1987.

S. Kurra, “Gürültü: Temel Bir Sağlık Sorunu", Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknik Dergisi, 19 Ocak 1991, s: 201.

S. Kurra, "Köprüler, Otoyollar ve İstanbulda Gürültü Kirliliği”, Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknik Dergisi, 27 Ocak 2001.

S.Kurra, Uçak ve Havaalanı Gürültüsü Kirliliği ve Atatürk Havaalanı İçin Yapılan Araştırmalar, Cumhuriyet Bilim ve Teknik dergisine gönderilmiştir, 2007.

 

BASILMIŞ BİLDİRİLER

Uluslararası Kongre ve Sempozyumlar:

S. Kurra,”A Computer Model for  Predicting-Sound  Level  Distribution Behind the Buildings Which Are to be Used as  Barriers  Against  Traffic Noise”, The International Conference on Noise Control Engineering (Inter Noise 79) Varşova, 11-13 Eylül 1979, v.11, s.543-548.

S.Kurra ve N.Aksugür, “Analysis of Environmental Noise and Determination of Highest Acceptable Noise Levels with Regard to  Noise  Control in Istanbul”, The International Conference on Noise Control  Engineering (Inter-Noise 83), 13-15 Temmuz 1983, Edinburgh, s.671-677.

S.Kurra, E.Gedizoğlu ve diğerleri, “Traffic Noise Analysis and a Model-Standard for Trans-European Motorways  (TEM)”, The 109th Meeting of the Acoustical Society of America, Texas, Austin, 8-12 April, 1985 (Abstract: The Journal of  Acoustical  Society  of  America, Supplement l, Vol.77, Spring 1985, p.52'de yayınlanmıştır).

S.Kurra, “Traffic Noise Control by Facade Insulation on the Basis of the Noise Study in Istanbul”, Centre Scientific et Technique de la Construction (CIB) W-51 Acoustics Commitee, 4-6 Haziran 1985, Lizbon, Proceedings Theme 1,v.2, s.363-372.

S.Kurra, “Effects of Site Geometry on Noise Control Investigated by a Scale Model Experiment”, 113th Meeting of  the  Acoustical  Society  of America, Indianapolis,  Mayıs 1987  (abstract: Journal of Acoustical Society of America, Supplement 1, vol.81, s.97).

S.Kurra, “Noise Generation from Trans-European Motorways and Noise Control by Barrier Design”, the International Conference on Traffic Noise Protection, 14-16 Haziran 1988, Prag, Çekoslovakya.

S.Kurra, “Analysis of Traffic Noise Problems in  Developing  Countries with Reference to a Case Study in Residential Areas”, 5th  International Congress on Noise as a Public Health Problem", (Noise '88), 21-25 Ağustos 1988, Stockholm, Isveç, davetli bildiri, s.215-223.

S.Kurra, “Acoustical Standards for Dwellings”, Special Workshop on Noise Problems in Mediterranean Countries", 8. FASE Symposium, 24-28 Nisan 1989, Zaragoza, Ispanya.

S.Kurra, “Traffic Noise Control by Facade Insulation Implementations Based on a Noise Survey”, CIB 89; Quality for  Building User Thoughout the World, Vol.II, Th:l, June 19-23.1989, Paris, Fransa.

S.Kurra ve N.Tamer, “Rating Criteria for Facade Insulation”, CIB W 51 Acoustics Meeting, Aarhus, Danimarka, Mart 1991( daha sonra Journal of Applied Acoustics’ de basılmıştır)

S.Kurra, M.Morimoto, Z.Maekawa,”Community Response to Transportation Noises”, International Conference on Noise and Vibration Control, St. Petersburg Rusya, Mayıs 1993, volume 2, s.210-214.

S. Kurra, “Evaluation of Annoyance Against Transportation Noises With Respect to Reading and Listening Activities” International Conference on Noise as a Public Health problem (Noise & Man 93) Nice Fransa, INRETS, Volume 3, s.454-457, 1993

S.Kurra, M.Morimoto, Z.Maekawa, “A Prediction Model for Annoyance Against Transportation Noise Sources”, 15th International Congress on Acoustics, Trondheim, Norveç, 26-30 June 1995, Vol.2, s.165-169.

S.Kurra, “Educational Problems in Acoustics Implemented in Architecture and Environmental Planning”, Inter-Noise 96 (International Noise Control Engineering tarafından düzenlenmiştir.) Special Session 10 (oturum başkanı), Temmuz 1996 Liverpool Ingiltere, Proceedings v.1 s.101-105.

S.Kurra, “Introduction to Experiences with International Cooperation: Reconciliation of Different Approaches”, Davetli bildiri. Sesion 4. Inter-Noise 96 Congress on Noise Control Engineering, Tem-Ag.1996 Liverpool, Ingiltere, Proceedings v.5 p 2505-2508.

S.Kurra ve İ.Onur, “Significance of the Variation of Annoyance Relationships Based on the Field and Laboratory Studies”, Inter- Noise 1997, International Institute of Noise Control Engineering, 24-27 Ağustos 1997, Budapeşte, Macaristan, v.3, p.1211-1214.

J.Fields, R.Jong, AL.Brown, I.H.Flindell, T.Gjestland, S.Job, S. Kurra, P.Lercher, A.Schemer, M.Vallet,T.Yano, ( ICBEN Team 6 üyeleri, başkanların dışındakiler soyadına göre alfabetik sırayla yeralmaktadır.), "Recommendation for Shared Annoyance Questions in Noise Annoyance Surveys”, ICBEN Conference: Noise Effect’98, Nov. 1998, Sydney, s.481-486 .  

S.Kurra, “ Results of a Pilot Study About Teacher’s Annoyance Relative to Noise Exposure in Three High Schools in Istanbul”, International Syposium on Noise Control and Acoustics for Educational Buildings, 24-25 Mayıs,2000, Türk Akustik Derneği, Proceedings s. 47-56.

S.Kurra, D.Arditi, “Sound Transmission Loss of Multilayered Elements: Comparison of Calculated and Measured Results”, Inter-Noise 2000, Nice, Ağustos 2000.

S.Kurra ve D.Arditi, “ An experimental study for multilayered building elements with a substudy on the effect of finite-size test specimens”, 14l st Meeting Acoustical Society of America, 4-8 June, 2001, Chicago, IL . (Bkz. makaleler)

S.Kurra, “ Key problems in implementation of Turkish noise control regulations and adaptability to EU Directives”, Inter-noise 2001, The Hague, Netherlands, 2001 August 27-30. p.2719 (c.739,cl.82)

S.Kurra, D.Arditi, “Variation of the measured sound insulation values for test walls in two different size”, 17 th ICA Conference, CD and Proceedings, Rome, Sept. 2001.

S.Kurra, “Significance of the physical parameters on sound transmission loss of double façade walls” Proc. of Internoise 2002, International Noise Control Engineering, Dearborn, Michigan August 2002, Bildiri no: N624 (CD Rom)

S.Kurra, “Environmental noise problems in cities with a special emphasis on entertainment noise”, International Symposium on Quality of Life, organized by ITU, Dec.2003, proceedings p.530-542.

S.Kurra, “Variation of sound transmission loss of multilayered walls with flow resistivity of porous material”, International Conference on Acoustics (ICA) 2004, Kyoto Japan, April 2004. Th5.B1.5 Vol.IV P.3097

S.Kurra, Overview of the Community Noise Studies in Turkey and Introduction to the New Regulation Conforming to Directive 49/EC, Environmental Noise Control, The 2005 Congress and Exposition on Noise Control Engineering, 07-10 August 2005 Rio de Janeiro, Brazil, Paper no:1976

S.Kurra, Compatibility Between the Calculated and the Measured Sound Insulation of Composite Building Elements, Environmental Noise Control, The 2005 Congress and Exposition on Noise Control Engineering, 07-10 August 2005 Rio de Janeiro, Brazil, Paper no:1977

S.Kurra, Implementation of a Hybrid Model For Prediction of Sound Insulation of Finite-Size Multilayered Building Elements, 14th International Congress on Sound and Vibration (ICSV14), Cairns, Australia, 9-12 July, 2007

 

Ulusal Kongreler:

S. Kurra, “Trafik Gürültüsü, Işitsel Konfor ve Mimari Tasarım", Kentlerde Gürültü Sorunu Sempozyumu, I.Ü. Cerrahpaşa  Tıp  Fakültesi, Kasım 1977. (İ.Ü. ve Çevre Koruma Derneği tarafından organize edilmiştir.)

S. Kurra ve E.Berköz, “Işyerlerine Ilişkin Optimal Fiziksel Çevre Koşulları ve Bu Koşulları Sağlayacak Işyeri Dizaynı  Üzerine”,  I.Ulusal Iş ve Işçi Sağlığı  Kongresi, Istanbul, 19-21 Ekim 1978 (Istanbul  Tabib  Odası Yayınları, s.471-483).

S. Kurra,“Işyerlerinde Gürültü ve Vibrasyon Kontrolu”, I.Ulusal Iş ve Işçi Sağlığı Kongresi, Istanbul, 19-21 Ekim 1978, Istanbul Tabib Odası Yayınları, s.504-517.

S.Kurra, “Binaların Trafik Gürültüsünü Engelleme Performanslarının Saptanması”, I.Ulusal Çevre Mühendisliği  Bilimleri  Sempozyumu,  Ankara 24-26 Ocak 1979, Çevre Mühendisliği Bilimleri Derneği, Yayın No.1.                           

S.Kurra, “Gürültü Denetimi Açısından Yapı Elemanlarının Performanslarının Değerlendirilmesi için bir Bilgisayar Yöntemi”, TÜBITAK VII. Bilim Kongresi, Izmir, Ekim 1980, Bildiri kitabı, s.521-536.

S.Kurra, “Çevre Gürültüsü Kontrolu ve Istanbul'da Bir Uygulama”, UNESCO Çevre Düzenleme Günü, Çevre 82 Sempozyumu, 3-5 Haziran 1982,  Izmir, Bildiri kitabı, s.KÇ.II.

S. Kurra, “Gürültü Kirliliği ve Önlenmesi”, Hava Kirlenmesi Devlet Halk Sorumlulukları Açık Oturumu, (Hava Kirlenmesi ile Savaş Derneği tarafından düzenlenmiştir), Istanbul, Aralık 1983. Bildiri kitabı, s.58-74.

S.Kurra, “Sıhhi Tesisat Sistemlerinde Gürültü Sorunu”, İTÜ-Eczacıbaşı tarafından düzenlenen "Sıhhi Tesisatın Uygulanmasında Sorunlar" semineri 29 Şubat-2 Mart, 1984. İTÜ Mimarlık Fakültesi, Istanbul, Bildiri kitabı, s.36-56.

S.Kurra, “Gürültü Nedir? Nasıl Önlenebilir?”, Gürültü ve Insan Sağlığı Semineri Lions Çevre Sorunları Komitesi, 10 Nisan 1985, Istanbul, Bildiri kitabı,s.58-74.

S.Kurra, “Konutlarda Gürültü Sorunu ve Gürültü Kontroluna Yönelik Bir Alan Çalışması”, Toplu Konutlarda Mekan Standartları Paneli, 15-16 Nisan 1987, Yapı Endüstri Merkezi, Istanbul, Bildiri kitabı, s.233-242.

S.Kurra, “Gürültünün Ekonomik Kayıpları ve Ölçütlerin Gürültü Kontrolu Maliyetlerine Etkisi”, Çevre 87 Paneli, (Boğaziçi Üniversitesi ve Çevre Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir) 5-9 Haziran 1987, Bildiri kitabı, s.417-430.

S. Kurra, “Yüksek Otel Yapılarında Akustik Sorunlar”, Yüksek Yapılar Sempozyumu, İTÜ, Taşkışla, 1989) Bildiri özet kitabı, s.215.

S.Kurra, “Istanbul'da Gürültü Kirliliği”, Istanbul'un Çevre Sorunları ve Çözümleri Sempozyumlar Haftası, Türkiye Çevre ve Yeşillendirme Kurumu, 9-13 Nisan 1990, Istanbul (basılmamıştır).

S.Kurra,  “Çevre Gürültüsü Sorunu”, Doğal Güzelliğin Korunması ve Çevre Kirliliği Sempozyumu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, 5 Haziran 1990, Gaziantep (basılmamıştır).

S. Kurra, “Karayollarında Trafik ve Yapım Gürültüsü”, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş Yıldönümü Seminerleri, Mart 1991, Ankara (basılmamıştır).

S.Kurra, ''Ses Fiziği ve Gürültü Kavramı”, s.1-14, “Gürültü Analiz ve Değerlendirmesi” s.21-40
(N.Tamer ile), “Çevre Gürültüsü Kaynakları” s.75-98, “Çevre Gürültüsü Kontrolu”, s.99- 115: Çevre, Yapı ve Endüstride Akustik Sorunlar ve Gürültü Kontrolu Eğitim Semineri yayını, Düzenleyen: Akustik Derneği, 31.5-3.6.1994, Istanbul.

S.Kurra, “Ülkemizde ve Dünyada Gürültü Kirliliği ve Gürültü Kontrolu Uygulama Örnekleri”, 1. Ulusal Gürültü Kongresi, Akustik Derneği, Bursa,14-16.11.1994, Bildiri kitabı, s. 42-51.

S.Kurra ve N.Tamer, “Ulaşım Gürültüsünden Toplumsal Etkilenme Analizleri”, 1. Ulusal Gürültü Kongresi, Akustik Derneği, Bursa, 14-16.11.1994, s. 109-115.

S.Kurra, “Ses Fiziği, Gürültü ve Yapı Elemanlarından Ses Geçişi Analizleri”, Yapıda Ses ile Ilgili Problemler ve Çözüm Önerileri Semineri, Yapı Endüstri Merkezi, Istanbul, 29.2.1996, Bildiri kitabı, s.1-12

S.Kurra, R.Abdülrahim ve N.Tamer, “Konser ve konferans salonlarında akustik uygulamalar”, Yapıda Ses ile Ilgili Problemler ve Çözüm Önerileri Semineri, Yapı Endüstri Merkezi, Istanbul, 29.2.1996, Bildiri kitabı, s. 35-45

S.Kurra ve N.Tamer, “TEM Gürültüsü Etkilenme Analizleri”, 2. Ulusal Akustik ve Gürültü Kongresi, Antalya, 25-27 Ekim, 1996, Bildiri kitabı, s. 71-88 (Türk Akustik Derneği tarafından düzenlenmiştir.)

S.Kurra, “Ses Yalıtımı ve Ülkemizdeki Durum”, 1. Isı- Ses -Su Yalıtımı Sempozyum ve Sergisi, 13-14 Aralık 1996, Istanbul Bildiri kitabı s. 141-150

S.Kurra, “Mimarlık, Şehircilik ve Çevre Mühendisliğinde Akustik Eğitimi Ilkeleri”, 2.Akustik ve Gürültü Kongresi, Antalya, 25-27 Ekim 1996, Bildiri Kitabı, s. 129-136 (Türk Akustik Derneği tarafından düzenlenmiştir)

S.Kurra, “Çevre Gürültüsü Kirliliği ve Kontrolu”, Gürültü ile Savaşım Sempozyumu, 5. Haziran Çevre Günü nedeniyle düzenleyen: Türk Akustik Derneği ve YTÜ.,5.6.1997, Istanbul, Bildiri Kitabı, s.31-41.

S.Kurra, “Prefabrike Yapılarda Ses Yalıtımı Sorunları”, Prefabrike İnşaat Teknolojileri Sempozyumu, Boğaziçi Üniversitesi, Yapı Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 23-26. 6.1997, Bildiri Kitabı: s. 205-216

S.Kurra, B.Günal, “Ses Geçiş Kaybı Hesaplamalarında Geleneksel Yöntem ile SEA Yönteminin Uygulama Örneklerinde Karşılaştırılması”, 3. Akustik Kongresi, Istanbul, 16-18 Ekim 1997, Türk Akustik Derneği, Bildiri kitabı, s.73-82.

S.Kurra, “Çok Katlı Yapı Elemanlarının Empedans Yöntemi ile Hesaplanan Ses Geçiş Kayıplarının Poröz Malzemenin Akış Direncine Bağlı olarak Değişimi” 5. Ulusal Akustik Kongresi, TAS, Istanbul, Mayıs 2000, Bildiri kitabı, s. 21-30.

S. Kurra, “Köprüler, Çevre Yolları ve Gürültü Kirliliği”, 5. Ulusal Akustik Kongresi, TAS, Istanbul, Mayıs 2000, Bildiri kitabı, s. 95-104.

F.Saral ve S. Kurra,“ Ulaşım Gürültüsü Düzeylerine ve Mekan İşlevlerine Bağlı Olarak Dış Yapı Elemanları için Ses Yalıtım Alternatifleri”, 5. Ulusal Akustik Kongresi, TAS, Istanbul, Mayıs 2000, Bildiri kitabı, s. 105-112.

S.Kurra, “Katmanlı Yapı Elemanlarının Ses Geçiş kayıplarının hesaplanması ve ISO 140 yöntemi ile karşılaştırma”, İTÜ. Mimarlık Fakültesi Fiziksel Çevre Kontrolu Birimi ve IZODER tarafından organize edilmiştir. Ekim 2004 İstanbul. Bildiri kitabı s. 29-34.

S.Kurra, Kent Gürültüsü Kirliliği, Etkileri Kontrolu ve Mevzuat, Uluslararası katılımlı Kent ve Sağlık Sempozyumu, 7-9 Haziran,2006 , Bursa, (Uludağ Üniversitesi ve Nilüfer belediyesi tarafından organize edilmiştir.) Davetli bildiri, Bildiri Kitabı: sayfa:

 

KİTAPLAR VE BÖLÜMLER

S.Kurra, Basılmış Doktora Tezi, (Bkz.Tezler) ITÜ. Mimarlık Fakültesi, Baskı Atölyesi, 1978.

S. Kurra, “Türkiye’nin Çevre Sorunları: Bölüm 8: GÜRÜLTÜ”, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı yayını 1989, Ankara

S. Kurra, “Türkiye'nin Çevre Sorunları: Bölüm: ''Ses Kirliliği" (Yenilenmiş 2. Baskı). Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, 1995, Ankara  (Aynı yayının yenilenmesi çalışması sürmektedir)

S. Kurra,”Çevre Gürültüsü ve Kontrolu El Kitabı”, TC.Çevre Bakanlığı Yayını, Ekim 1995

S.Kurra (Odak kuruluş: TC Karayolları G.Md), “Ulusal Çevre Eylem Planı: Gürültü Kirliliği", Mart 1998

S. Kurra, “Çevre Gürültüsü ve Kontrolu”, Uğur Eğitim Hizmetleri ve yayımcılık AŞ yayını olarak basılmaktadır, Mayıs 2007

S.Kurra, “ Yapı ve salon akustiği; Cilt 1: Yapılarda Gürültü Kontrolu, Cilt 2: Oditoryum Akustiği Tasarımı” (Tamamlanmak üzeredir)

 

ÇOĞALTILMIŞ DERS NOTLARI:

Y.Sey ve S.Kurra, “Mimari Akustik, MML Ders Notları”, İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, 1978-79

S. Kurra, “Mimari Akustik Ders Notları”, İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, 1979-1981

E. Berköz ve S. Kurra, “Doğal Iklimlendirmede Korelasyon Ders Notları, MMLS”, İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1975.

S.Kurra ve S.Yılmaz, “Uçak ve Havaalanlarında Gürültü ve Kontrolu Ders Notları”, (İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü için hazırlanmış, ancak basılamamıştır.)

S.Kurra, “Ses Fiziği Ders Notları”, (ITÜ Türk Müziği Konservatuarı için hazırlanmış, ancak basılamamıştır.) 1983

S.Kurra, “Konservatuvar Yapılarında Akustik Ilkeler”, 1982-83 yy. Bitirme ödevi öğrencileri için hazırlanıp dağıtılmıştır.

A.Yücel ve S.Kurra, “Teknik Resim Ders Notları”, 1989-90 Ders yılı,Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi.

S.Kurra, “Bölüm: Çevre Gürültüsü”, Fiziksel Çevre Kontrolu Ders Notları, İTÜ.Mimarlık Fakültesi, Şehircilik Bölümü, 1994-1998

S.Kurra, “Handouts for Integration of Building Systems”, IIT Architectural Engineering Program, USA

S.Kurra, “ Handouts for Sound and Vibration Control in Buildings” IIT Architectural Engineering Program, USA

S. Kurra, “ Environmental Control Systems 1 and 2, Ders notları” Bahçeşehir Universitesi Mimarlık ve
İç Mimarlık Bölümleri , Lisans programları, 2004 - 2007.

 

TEZLER

Doktora Tezi:

S.Kurra, “Binalarda Gürültü Engeli Olarak Faydalanmada Trafik Gürültüsüne Ilişkin Kriter Birimlerinin Saptanmasında Kullanılabilecek Bir Yöntem”, Basılmış Doktora Tezi, ITÜ. Mimarlık Fakültesi, Baskı Atölyesi, 1978  (100 sayfa ile sınırlı)

Doçentlik Tezi:

S.Kurra, “Çevre ve Yapı Tasarımında Kent Gürültüsü Kontrolu ve Istanbul Örneği”, İTÜ.Mimarlık Fakültesi, Mart 1982   (209 sayfa)

 

EDİTÖRLÜKLER:

TÜBİTAK ve çeşitli üniversitelerde basılan bilimsel dergilerdeki çok sayıdaki makale için eleştirmenlik yapılmıştır. 2000-

ÜNİYEM: Mimarlık, İnşaat, Malzeme, Şehircilik, Çevre dergisi, Bilimsel Hakem Kurulu üyesi, YEM tarafından çıkarılacaktır.

İNŞAAT DERGİSİ makaleleri için eleştirmenlik yapılmıştır. (İnşaat Mühendisleri odası tarafından çıkarılmaktadır.)

ACTA ACUSTICA makaleleri için eleştirmenlik yapılmaktadır. (EAA tarafından çıkarılmaktadır.)

HANDBOOK OF NOISE AND VIBRATION CONTROL, Editör: M.Crocker. Wiley, USA. 2004: İki ayrı bölüm için eleştiri yazıları. (Chapter 105: Fergus Fricke and Chris Field; Acoustical Guidelines for Building Design and Noise Control, ve Chapter 99: Lou Sutherland, ­­­­­­­­­­­­­Part X.  Noise and Vibration Control in Buildings.  Introduction - Noise and Vibration Control in Buildings)

 

JOURNAL OF BUILT ENVIRONMENT’ dan gönderilen “ A case study for a standardisation of safe distance between roadway and school buildings to get acceptable school outdoor noise by using noise barriers” isimli makale için eleştiri yazısı 2004

TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisinden gönderilen: “Industrial Noise Studies in Quarries and Neighbouring Communities” (Yazarlar: Michael Onnu and Abang N. Tawo, isimli makale için eleştiri yazısı,  Aralık 2004.

TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisinden gönderilen: “ Assessment of Occupational Noise Pollution in South-Eastern Nigeria” (Yazarlar: M. U. Onnu and O. Akpan) isimli makale için eleştiri yazısı, Ocak 2005.

 
  MESLEKİ ETKİNLİKLER
 
 

Mezuniyet sonrası ilk çalışmalar:

1968-1970 / Çeşitli mimari bürolarda Y.mimar-mühendis: Projeler: İstanbul Askeri Müzesi, Sheraton Oteli ve çeşitli konut yerleşimleri
1970- 1973 / TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Proje Bürosu: Gebze Kampüsü Projeleri.
1973 March-June / İTÜ.Mimarlık Fakültesi Yapı Araştırma Kurumunda araştırmacı

 

Akustik ve gürültü kontrolu konusunda çalışma ve uygulamalar:

“Pamukbank Istanbul Idare Merkezi Binalarında Gürültü Kontrolu ve Hacim Akustiği Uygulamalarına Ilişkin Rapor”, (Prof.Dr.Yıldız sey ile birlikte), İTÜ.Döner Sermaye İşletmeleri, Aralık 1978.

“Erdemir Camii Akustik Raporu”, İTÜ.Döner Sermaye İşletmeleri, Mayıs 1978 (Ereğli Demir Çelik Işletmeleri için)

“Measurement of Noise Levels and Directivity of Air Pumps", Consulting Report for Gast Manufactoring  Corporation, (Prof.Dr.Malcolm Crocker ile birlikte) Purdue  University, Ray W.Herrick Laboratory, ABD, Ağustos 1981.

“Istanbul Belediyesi Kadıköy Konservatuar Yeni Binasında Ses Kontrolu Değerlendirilmesi ve Projesi”, Şubat 1984, (Istanbul  Belediyesinin isteği üzerine hazırlanmıştır).

“Manufacturer and Hannover Trust Company Binası Tesisat Merkezlerinde Gürültü Değerlendirmesi ve Gürültü ve Vibrasyon Kontrolu Konusunda Rapor", İTÜ Döner Sermaye  İşletmeleri, Eylül 1985.

“Motorlu Taşıtların Sinyallerinin Ses Ölçümleri Raporu”, Milliyet Gazetesi için hazırlanmıştır, ITÜ: Çevre ve Şehircilik Uygar Merkezi,1987.

"Kemer Kiriş Oteli Bölme Duvarlarının  Ses  Geçirimsizlik Özellikleri Konusunda Inceleme Raporu", İTÜ Döner  Sermaye  Işletmeleri, Haziran 1988.

“Istanbul Mövenpick-Radisson Oteli Akustik Projesi”, İTÜ Döner Sermaye Işletmeleri, (Foks Turizm AŞ.için hazırlanmıştır) Ekim 1989.

“İstanbul Mövenpick Oteli Ses Yalıtım Ölçümleri ve Raporları I ve II” (N.Tamer ile birlikte), İTÜ.Döner Sermaye İşletmeleri, (Foks Turizm AŞ.için hazırlanmıştır) Nisan 1991

“Fatih PTT Binası için Gürültü Kontrol Projesi”, Mayıs 1991

“Paşa Disko Gürültü Kontrol Projesi”, İTÜ.Döner Sermaye Işletmeleri,(Alarko AŞ. Için hazırlanmıştır), Ağustos 1991

“Bilpa Binası Soğutma Sistemleri Akustik Ölçüm ve Değerlendirmesi”, ITÜ.Döner Sermaye Işletmeleri, Eylül 1992

“Akbank E.H.M. Binası Tesisat Merkezinde Gürültü Ve Vibrasyon Kontrolu”, İTÜ.Döner Sermaye İşletmeleri, Kasım 1992

“Fatih PTT Binası Soğutma Sistemleri Akustik Ölçümleri”, İTÜ.Çevre ve Şehircilik UYGAR Merkezi, Aralık 1992

“Hyatt Regency Otelinde Yapı Elemanlarının Ses Yalıtımı Açısından Değerlendirilmesi” (N.Tamer ile birlikte), İTÜ.Çevre ve Şehircilik UYGAR Merkezi, (Göktrans AŞ. Için hazırlanmıştır), Mart 1993

“Orpaş Metal Fabrikasına ait Gürültü Kontrol Raporu”, İTÜ. Döner Sermaye Işletmeleri, 1993

“Öztaş A.Ş. ye ait Beton Santralinin Proses Atıklarının Değerlendirilmesi Raporu”, (Samsunlu A, Altay A,Alp K ile birlikte) ”, İTÜ.Çevre ve Şehircilik UYGAR Merkezi, Ocak 1994

“İçdaş A.Ş. Metal Tesislerinin Çevre Gürültüsü Açısından Değerlendirilmesi”, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygar Merkezi, Mart 1994

“Kapıların  Ses Yalıtım Performanslarının Değerlendirilmesi”, Tepe Kapı ve Mobilya AŞ için hazırlanmıştır, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygar Merkezi, Mayıs 1994

“İÇDAŞ Gürültü Önleme Projesi ve Danışmanlık Raporu”, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygar Merkezi, 1994

“Hyatt Regency Otelinde Gürültü Ölçümleri Raporu”, İTÜ.Döner Sermaye Işletmeleri, Kasım 1994

“TEM Otoyolu için Gürültü Engeli Projesi ”, (Sapanca Kırkpınar Belediyesi için hazırlanmıştır) ITÜ.Döner Sermaye Işletmeleri. Aralık 1994

“Milli Reasürans Binası Soğutma Kuleleri için Gürültü Ölçümleri ve Gürültü Kontrolu Raporu”, ITÜ.Çevre ve Şehircilik Uygar Merkezi ( Milli Reasürans AŞ.için hazırlanmıştır.), Temmuz 1995.

“Istanbul Kongre Merkezi Projelerinin Akustik Yönden Değerlendirilmesi” (N.Tamer ve R.Abdülrahim ile birlikte), İTÜ. Döner Sermaye Işletmeleri, (Kayalar İnşaat AŞ için hazırlanmıştır). Temmuz 1995

“Sultanahmet Four Seasons Oteli Yapı Elemanlarına Ilişkin Akustik Yalıtım Projesi” (N.Tamer ile birlikte), İTÜ.Vakfı Arge projesi, (Sultanahmet Turizm AŞ. için hazırlanmıştır.) Eylül 1995

“Sultanahmet Oteli Tesisat Katları Gürültü Kontrol Projesi ve Raporu”, İTÜ.Vakfı Arge projesi, (Sultanahmet Turizm AŞ. için hazırlanmıştır.) Kasım 1995

“Makina Fakültesi Çokamaçlı Salonu Akustik Projesi '', ITÜ.Vakfı Ar- Ge Projesi olarak hazırlanmıştır. Mart 1996

“Nurol Iş Merkezi Akustik Projesi”, ITÜ.Vakfı ArGe Projesi, Haziran 1996

“Çeşme Hidayet Oteli Ses Yalıtım Projesi”, ITÜ.Vakfı ArGe Projesi, Temmuz 1996

“Istanbul Hilton Oteli Gürültü Kirliliği Ölçümleri”, İTÜ Döner Sermaye Işletmeleri, Eylül 1996

“Dedeman Kültür Merkezi Akustik Projesi”, İTÜ.Vakfı ArGe projesi, Kasım 1996

“Dedeman Bodrum Tatil Köyü Bölçe Elemanları Ses Yalıtım Projesi ve Raporu”, ITÜ.Vakfı ArGe Projesi, Kasım 1996

“Kabataş Vakfı Kültür Merkezi Akustik Projesi”, İTÜ.Vakfı ArGE Projesi, Aralık 1996

“Hyatt Regency Oteli bir Özel Yatak Odasında Dış Cephe Elemanlarına İlişkin Akustik Ölçüm Raporu”, (N.Tamer ile birlikte), ITÜ.Döner Sermaye Işletmeleri, Aralık 1996

“Bodrum Kültür Merkezi Akustik Projesi'', İTÜ.Vakfı Arge Projesi (Nurol AŞ. için hazırlanmıştır), Mart 1997

“Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi “bölümü; Istanbul E 5 Koridoru, Çevre ve Trafik Planlaması Proje Yapım Ihalesi Özel Teknik Şartnamesi; Haziran 1997, Istanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş AŞ. istemi üzerine ITÜ.Geliştirme Vakfında yapılmıştır. (Yürütücü: E.Gedizlioğlu) 

“Zincirlikuyu Çiftçiler Arazisinde Gürültü Kirliliği Ölçüm ve Değerlendirilmesi”, ITÜ.Döner Sermaye Işletmeleri, Temmuz 1997

“Yeni Bosna Ser Plaza Işmerkezi Dış Yapı Elemanları Ses Yalıtım Projesi”, İTÜ.Geliştirme Vakfı, Eylül 1997

“Bank Ekspres Binası Giydirme Cephe Elemanlarının Ses Yalıtımı Açısından Değerlendirilmesi” Gürsoy Ticaret AŞ için hazırlanmıştır. İTÜ Vakfı Projesi, Aralık 1997

“Izmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi Akustik Projesi”, İTÜ.Vakfı ARGE Projesi, Ocak 1998

“Osmanlı Bankası Idare Merkezi Binası Akustik Projesi ve Raporu”, İTÜ.Vakfı ARGE projesi, Şubat 1998

“Osmanlı Bankası Idare Merkezi Binası Akustik Projesine İlişkin Revizyon Raporu”, İTÜ.Vakfı ARGE projesi, Mart 1998

“Onduphone Malzemesinin Yapı Elemanlarının Ses Yalıtım Değerleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanması”, İTÜ. Vakfı Arge projesi, Haziran 1998

“Gürültü Kontrol Camları Araştırma Projesi”, İTÜ. Vakfı Arge projesi (Şişe- Cam Pazarlama AŞ için hazırlanmıştır), Temmuz 1998.

“ Metrosite Tesisat Merkezleri içinGürültü Kontrolu Projesi”, İTÜ. Vakfı ArGe projesi, (Metrosite AŞ.için yapılmıştır), Ağustos 1999.

“Yeşilköy Showland Akustik Projesi”, İTÜ Vakfı Projesi, (H.Kıran AŞ.için yapılmıştır), Eylül, 1999.

“ Evaluation of Sound Insulation Performance of a Partition in Carnaud Metal Box Factory”, İTÜ Vakfı Projesi, Nisan 2000.

“Siemens Jeneratör Dairesi Gürültü Kontrolu Projesi”, İTÜ.Vakfı Arge Projesi, Haziran 2000.

“ İstanbul Raylı Sistem Projesi için Gürültü ve Titreşim Kontrolu Konusunda Yapılması Gerekli Çalışmalar”, Su/Yapı Mühendislik AŞ için hazırlanmıştır, İTÜ.Vakfı Projesi, Temmuz 2000.

“Arkas Holding Idare Binası için Gürültü ve Titreşim Kontrolu Çalışması”, İTÜ.Vakfı Projesi, Nisan 2001

“Mariott Oteli Konferans Salonu Projelerinin Akustik Yönden Değerlendirilmesi”, Cevahir AŞ için hazırlanmıştır. İTÜ.Vakfı Projesi, Ağustos 2001.

“Örnek yapı elemanlarının ses yalıtımı açısından değerlendirilmesi”, Tepe Yapı grubu için İTÜ Geliştirme Vakfı projesi, Temmuz 2002

“ TEM Otoyolu 4. Levent bağlantısı için gürültü haritalarının elde edilmesi ve gürültü engeli tasarımı’’, Bahceşehir Üniversitesi, Kasım 2003 (Avrasya AŞ.için hazırlanmıştır)

“ Maçka Oteli Akustik Projesi ve Raporu”, GMW Ltd için hazırlanmıştır. Mart, 2004.

“ Zincirlikuyu’da  Trafik Gürültüsü Ölçümleri ve Raporu”, dBKES danışmanı olarak hazırlanmıştır. Temmuz 2004.

“ Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Oditoryumu Akustik Projesi”, Rektörlük için hazırlanmıştır. Ekim 2004.

“ Mine Erkaya Kayıt Stüdyosu Akustik Değerlendirme Raporu ve İyileştirme Projesi “ dBKES Mühendislik Danışmanı olarak hazırlanmıştır.  Eylül 2004.

“Gaziantep Sanko Koleji Kültür Merkezi Akustik Projesi”, dBKES Mühendislik danışmanı olarak hazırlanmıştır,   Mart 2005.

“ Digitürk Binası Akustik Projesi ve Raporu”, Bahçeşehir Üniversitesi, Haziran 2005

“Akminster halı Örneği için Ses yutuculuk özelliklerinin Saptanması”, Bahçeşehir Üniversitesi teknoloji geliştirme birimi, Aralık 2005

“ Akmerkez Bowling salonu Akustik Projesi”,  dBKES Mühendislik Ltd. Danışmanı olarak hazırlanmıştır. Aralık 2005

“Limonlu Bahçe Akustik Kontrol Projesi” , talep sahibi: Şeker Organizasyon ve Film Prodüksiyon Hizmetleri, dBKES Mühendislik Ltd. Danışmanı olarak hazırlanmıştır , Mayıs 2006

    “ Antalya Havaalanı Dış Hatlar Termimal Binası Akustik Projesi”, Çelebi-IC Antalya   Havaalanı Terminal Yatırım  - İşletme  AŞ için dBKES Mühendislik Ltd. Danışmanı olarak hazırlanmıştır, Mayıs 2006,

“ Pagi Otel çevresi Uçak Gürültüsü Ölçümleri ve Değerlendirmesi” , talep sahibi: Plato Turizm ve Otelcilik AŞ, dBKES Mühendislik Ltd. Danışmanı olarak hazırlanmıştır , Eylül 2006

“ Bay Otel Konferans Salonu Akustik Projesi”, K3 İnşaat Tur. Tic.Ltd Şti için dBKES Mühendislik Ltd. Danışmanı olarak hazırlanmıştır, Eylül 2006.

   “ Halkalı Oteli Dış Yapı Elemanları için Ses Yalıtım projesi ve Raporu, Plato Turizm ve Otelcilik AŞ için dBKES Mühendislik Ltd. Danışmanı olarak hazırlanmıştır, Aralık 2006

“ Haydar Aliyev Kültür Merkezi akustik projesi (Mimar: Zara Hadid) Bakü - Azerbeycan

“ Heydar Aliyev Convention Center (Baku), Gürültü Kontrolu ve Salon Akustiği Projeleri ”, DIA Holding için dB-KES Mühendislik danışmanı olarak hazırlanmıştır. 2007-Ağustos 2009.

  “ Harbiye Kültür Merkezi Toplantı Salonları, Çok Amaçlı Salon ve Muhsin Ertuğrul Tiyatro Salonu Akustik Projeleri”, TACA Holding için dB-KES Mühendislik danışmanı olarak hazırlanmıştır, 2008- Ağustos 2009

  “Anthill Residences Ses Yalıtım Projesi”, Ant Yapı için dB-KES Mühendislik danışmanı olarak sürdürülmektedir, 2008-

 

 

Danışmanlık:
DB-KES Mühendislik, İnşaat ve Ticaret Ltd. için akustik konularında danışmanlık  hizmeti yapılmaktadır.

 

KONGRE SEMPOZYUM, PANEL VE OTURUM DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Uluslararası düzeyde:

 • Inter-Noise96 Kongresi için Uluslararası Danışma Komitesi üyeliği, Liverpool, İngiltere Ağustos 1996
  ve Education on Acoustics” isimli oturumun organizasyonu ve yöneticiliği.
 • Euro-Noise98, Danışma Kurulu üyeliği, Münih, Almanya, Mayıs 1998
 • Inter-Noise 2000 Kongresi için Uluslararası Danışma Kurulu üyeliği ve Türk Akustik Derneği Temsilciliği. Ayrıca; “Reconciliation Between Education and Practice in Building Noise Control” isimli oturumun organizasyonu ve yürütücülüğü, Ağustos 2000, Nice, Fransa
 • International Congress on Sound and Vibration ICSV9, Uluslararası Bilim Kurulu üyeliği, Florida 2002
 • Inter-Noise 2004 Uluslararası Danışma Kurulu Üyeliği (Prag)

Ulusal Düzeyde:

 • “1. Ulusal Akustik Kongresi”, Bursa, Kasım1994 (Türk Akustik Derneği adına)
 • “Çevre , Yapı ve Endüstride Akustik Sorunlar ve Gürültü Kontrolu”, Eğitim Semineri, 31 Mayıs-3 Haziran 1994 (Türk Akustik Derneği adına)
 • “Kent, Gürültü ve İnsan Paneli”, Birleşmiş Milletler Habitat Konferansı Etkinlikleri kapsamında organizasyonu. (VATEV ile birlikte) Haziran 1996.
 • “ Kentlerde Ulaşım Gürültüsü ve Kontrolu”, Dr.Michel Valet (INRETS, Fransa) tarafından verilen konferansın organizasyonu, İTÜ.Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, Mayıs 1990.
 • “ Gürültünün Etkileri”, Prof.Dr.Chris Rice (ISVR, İngiltere) tarafından verilen konferansın organizasyonu, İTÜ.Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, Haziran 1994.
 • “Computer Destekli Hacim Akustiğine İlişkin Gelişmeler”, Doçent Dr.J.Rindel (Danimarka Teknik Üniversitesi) tarafından verilen seminerin organizasyonu, İTÜ.Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, Temmuz 1999.
 • Fiziksel Çevre Kontrolu Kongresi, İTÜ.Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, Mayıs 2004 (Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Kurul Üyeliği)
 • Akustik ve Vibrasyon Semineri, dBKES ve Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile, Kasım 17-18, 2003 İstanbul
 • “Mekan ve Ses” Semineri, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Haziran 2004, İstanbul.
 • “Şikayetlerin değerlendirilmesi, ölçüm, denetim, izleme, izin ve yaptırım prosedürüne ilişkin A tipi sertifika programı”, (Koordinatörü ve eğitmeni) TC Çevre bakanlığı ile Bahçeşehir Üniversitesi arasındaki protokol gereği Çevresel gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi” yönetmeliği gereğince açılmıştır. Ocak 2006,İstanbul
 • ““Çevresel Gürültü Düzeyinin Hesaplanması, Doz-Etki Analizleri İle Etkilenme Düzeyinin Tespiti Ve Gürültü Haritalarının Hazırlanması” B tipi ileri sertifika programı, TC Çevre Bakanlığı ile Bahçeşehir Üniversitesi arasındaki protokol gereği Çevresel gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi” yönetmeliği gereğince açılmıştır. Nisan 2006 ve Şubat  2007, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul

 

KATILDIĞI KONFERANS, BİLİMSEL TOPLANTI, PANEL VE RESMİ ZİYARETLER

Yurtdışı etkinlikleri:

l976 (6 hafta) / Transport and  Road  Research  Laboratory (Berkshire, İngiltere) de misafir araştırmacı (British Council bursu ile 6 hafta)

l979 Eylül / Inter-Noise 79 kongresine (Varşova, Polonya) bildiri ile katılım,

l98l-82 / Purdue University, Dept.of Mechanical Engineering, Ray Herrick Akustik Laboratuvarında (W.Lafayette, Indiana, ABD), misafir araştırmacı (8 ay)                                  

l983 Haz. / Inter-Noise 83 kongresine (Edinburg, Ingiltere) bildiri ile ve ICA (ll e Congres International d'Acoustique) kongresine (Paris, Fransa) dinleyici olarak katılım (British Council bursu ile)

l984 Haz. / TEM Projesi Uzmanlar Grubu Toplantısına katılım (Prag, Viyana ve Atina (Birleşmiş Milletler ve Avrupa Ekonomik Komisyonu (ECE) mali desteği ile)

l985 Mart / TEM Yapım ve  Işletmesi  konulu  uzmanlar toplantısına danışman olarak katılma, Atina (ECE mali desteği ile).

l985-86 / King Faisal University Dept.of Architecture, Suudi Arabistan, öğretim üyeliği (Associate-professor) (bir yıl)

l986 Kasım / TEM Trafik ve Konstrüksiyon Gürültüsü Ad-Hoc Toplantısına uzman olarak katılım, Budapeşte (ECE mali desteği ile).

l988 / University of Southampton, Institute of Sound and Vibration  Research (Ingiltere) misafir araştırmacı (British Council bursu ile)

l988 Ağus. / Stockholm (Isveç)' de International Noise' 88 kongresine davetli bildiri ile katılım (ICBEN mali katkısı ile)

l989 Mayıs / Uluslararası 8.FASE  (Avrupa  Akustik  Dernekleri  Federasyonu) Sempozyumu kapsamında özel bir "Workshop" için  davetli bildiri ile katılım, Zaragoza, Ispanya (Organizasyon komitesi mali katkısı ile)

l990 Ocak / Yürütülmekte olan TEM Projesi ile  ilgili  olarak  Budapeşte'de özel bir toplantıya katılım (ECE ve UNDP mali desteği ile).

1991 Nisan / 1. CASE (Güney Avrupa Akustik Komitesi) Toplantısı, (Madrid Beldiyesi davet ve desteği ile)

l99l Mayıs / International Council for Building Research Studies and Documentation (CIB), Acoustics Committee (W5l) toplantısına katılım, Kopenhag.

l99l-92 / Japonya'da "Japan Society for the Promotion of Science" tarafından verilen araştırma bursu ile l0 ay süreyle Japonya'da Kobe University'de bir araştırma yürütülmesi

1993 Mayıs. / International Noise and Vibration Control Conference (Noise 93)  davetli bildiri ile katılım, St.Petersburg, Rusya

1994 Eylül / Birleşmiş Milletler (UNDP) destekli araştırma projesi kapsamında Ingiltere ve ABD üniversitelerini ziyaret

1995 Haziran / 15 th International Commission of Acoustics (ICA 95) Kongresine bildiri ile katılım, Trondheim, Norveç

1996 Temmuz / Inter- Noise 96 Kongresine (Liverpool) iki bildiri ile katılım ve “Education on Acoustics isimli oturumun düzenlenmesi,

1997 Ağustos / Inter-Noise 97 Kongresine (Budapeşte) bildiri ile ve ICBEN Team 6 toplantısı ve özel “Workshop”a davetli katılım           

1998 Nisan / INRETS ve CSTB (Fransa) daveti ile ziyaret ve inceleme,

1998-1999 / Illinois Institute of Technology, Dept.of Civil and Architecture da 11 ay süreli misafir araştırmacı ve IITRI destekli araştırma projesinin yürütülmesi     

2000 Ağustos / International INCE Technical Study Group toplantısı:"Noise Policies and Regulations", August 27 2000, Nice, France

2001-2003 Ocak / Misafir profesör, Dept. of Civil and Architectural Engineering Department, Illinois Institute of Technology, (IIT) USA

2001 Aralık / 142nd Meeting of Acoustical Society of America, and Technical Committee on Noise toplantısına katılım, Fort Lauderdale, USA

2002 Ağustos / Inter Noise 2002 Congress and INCE Technical Study Group toplantısına katılım, Michigan USA

2005 Ağustos / Inter Noise 2005 Kongresine iki bildiri ile katılım (Brezilya)

2005 Ağustos / INCE TGS   ve ICA Team 6 komitesi çalışmalarına katılım (Brezilya)

2007 Temmuz / 14.Uluslararası ICSV Kongresi, Avustralya  (katılacaktır)


Yurtiçi etkinlikleri (davetli konuşmacı):

 • Ulaşım Sistemlerinde Gürültü Kontrolu, 26 Şubat l988, (Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (50.Yıl kutlamaları dizi seminerleri için davetli konuşmacı)
 • Çevre Gürültüsü Sorunu (l989, Türkiye Çevre ve Yeşillendirme Kurumu, Istanbul)
 • Gürültü ve Etkileri (l990, Istanbul Etiler Lioness Klubü)
 • Gürültü Kirliliği ve etkileri (1991, Nilüfer Lions Klübü, Gürültü Kirliliği kampanyası açılış Toplantısı, Bursa)
 • Gürültü ve Etkileri (1992, Fatih Rotary Klubü yemekli toplantısı, Sheraton Oteli, Istanbul)
 • Gürültü Paneli (1993, Pimapen Kültürevi, Istanbul)
 • Gürültü Kirliliği Paneli (1993, Çevre Yeşillendirme Vakfı, Kadıköy, Istanbul)
 • Akustik ve Vibrasyon Seminer ve Paneli, (Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 17-18 Kasım 2003, İstanbul)


TV PROGRAMLARINA DAVETLİ KONUŞMACI OLARAK KATILIM:

Kanal

 

Program İsmi

 

Tarih


TRT 2

 

ÖRTÜ

 

26.6.1987

TRT 2

 

ÇEVRE

 

25.11.1989

TV GAP

 

Dünya Çevre Günü

 

05. 06. 1990

Kanal 6

 

Günaydın Türkiye

 

05.12.1992

BRT

 

İstanbul Haberleri

 

15.03.1993

HBB

 

2'den 4'e (Gürültü sorunları)

 

10.02.1995

TRT 2

 

Yabancı Basın Gözüyle (Kentlerde gürültü sorunu)

 

30.03.1996   

TRT 1

 

Stüdyo TRT (Gürültü Kirliliği)

 

12.09.1996

TRT 2

 

Kent ve Yaşam programı                    

 

13.03. 2005

TGRT

 

İstanbulda gürültü kirliliği                     

 

15.04. 2005

  

 

 
 
 
  ÜYELİKLER
 
 

Ulusal kuruluşlar

 • 1968 - .... / Mimarlar Odası Üyesi
 • 1973 - .... / İTÜ Yapı Araştırma Kurumu Merkez Üyesi
 • 1980 - 1985 / Türkiye Çevre ve Yeşillendirme Kurumu Üyesi
 • 1992 - .... / Türk Akustik Derneği kurucu üyesi (Istanbul), Başkanı (1993) ve Yönetim Kurulu Üyeliği (1992-1995)
 • 1992 - .... / British Council Alumni Member (Istanbul)

Uluslararası kuruluşlar:

 • 1979 - .... / CIB (International Council for Building  Research  Studies  and Documentation) W51 Acoustics Committee Üyesi
 • 1980 - .... / Uluslararası Gürültü Kontrol Mühendisliği Enstitüsü (Institute of Noise Control Engineering "(INCE) "associate" üyesi (USA)
 • 1987 - .... / Uluslararası Gürültünün Biyolojik Etkileri Komisyonunun (International Commission on Biological Effects of Noise: ICBEN) “Community Reaction  to Noise" Grubu üyesi (Community Reactions to Noise - Team 6).
 • 1989 - .... / Institute of Acoustics (Ingiltere), " Fellow Member" statüsünde üye.
 • 1991 - .... / Güney Avrupa Akustik Komitesi (Committee d'Acoustics du Sud Europe) kurucu üyesi
 • 1994 - 1995 /  Avrupa Akustik Birliği (EAA) ve Avrupa Akustik Federasyonu (FASE) de Türk Akustik Derneği temsilcisi
 • 1995 Sept / Inter- Noise 1996 Kongresi Danışma Kurulu üyeliği
 • 1999- 2000 /Inter-Noise 2000 Kongresi Danışma Kurulu üyeliği ve Türk Akustik Derneği Temsilcisi
 • 2000 - .... / International INCE Technical Study Group "Noise Policies and Regulations" üyesi.
 • 2000 - .... / EAA (European Acoustical Association) Technical Committee “ Room and Building Acoustics” üyesi.
 • 2001 - 2002 / International Congress on Sound and Vibration, ICSV 9 Bilimsel Kurul Üyesi
 • 2002 - .... / International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV) Üyesi
 • 2003 - .... / Inter-Noise 2004 Kongresi International Advisory Board üyeliği

 
  ÖDÜL ve BURSLAR
 
 

Eğitim dönemi:

 • Öğretim bursu: Türk Amerikan Üniversiteliler Derneği Kadınlar grubu, 1963 -67
 • En başarılı öğrenci armağanı (Mimarlık Tarihi Kürsüsü tarafından seçilen):  İTÜ.Mimarlık Fakültesi, 1965-66
 • En iyi bitirme projesi ödülü, İTÜ.Mimarlık Fakültesi, Şubat 1968

Araştırma bursları:

 • British Council Bursları:
  • 1976 (Yol ve Ulaşım Araştırma Laboratuvarı (TRRL) Akustik Bölümünde 4 ay araştırma amaçlı)
  • 1983(Edinburg’da Inter-Noise kongresine katılma amaçlı)
  • 1988 (Ses ve vibrasyon araştırma enstitüsünde (ISVR) 3 ay araştırma amaçlı)
  • 1996(Liverpool’da Inter-Noise kongresine katılma amaçlı)
  • Noise 88 (İsveç) Kongre ve Team 6 toplantısına katılım bursu: Uluslarası Gürültünün Biyolojik Etkileri Komitesi (ICBEN 1988),
  • Uzmanlar grubu panellerine katılım bursları: Birleşmiş Milletler (UN/ECE), Ulaştırma Bölümü:
  • 1982 Haziran, (Prag, Viyana, Atina)
  • 1985 Mart (Atina)
  • 1986 Kasım (Budapeşte)
  • 1990 Ocak (Budapeşte)
  • 1st CASE (Güney Avrupa Akustik Komitesi) Kuruluş Toplantısına katılma desteği: Madrid Belediyesi, Nisan 1991
  • Araştırma Bursu (Fellowship): Japon Bilimsel Araştırma Kurumu, Kobe Üniversitesi, 1991-1992
  • Resmi ziyaret bursu: Fransız Ulusal Ulaşım ve Güvenliği Enstitüsü (INRETS), Lyon, Nisan 1998
  • ITRI Araştırma bursu (Dr.Davit Arditi ile birlikte): Illinois Institute of Technology Araştırma Enstitüsü, 1999
  • Toplantıya katılım bursu: İngiltere Ulusal Fiziksel Araştırma Laboratuvarı (NPL) Akustik Birimi, Şubat 2000
  • ERIF Araştırma Bursu: Illinois Institute of Technology, Graduate School, 2002-2003
 • Teşekkür plaket ve sertifikaları:
  • Fatih Rotary Klübü, 1993
  • Türk Akustik Derneği, 1996
  • Bursa Nilüfer Lyons Klübü, 1992
  • Çamlık Lioness Klübü, 1990
  • Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu, 1985
  • İstanbul Belediyesi Konservatuvarı,1984
  • Bahariye Lions Klübü, 1987
  • Lions Çevre Sorunları Komitesi, 1985
  • Türkiye Mimarlar Odası: Meslekte 30 yıl, 1998
  • Certificate of Appreciation 2001, IIT Graduate Seminar Series, Ekim 2002
  • 30. yıl hizmet plaketi, İTÜ Rektörlüğü, Mayıs 2003
  • Teşekkür Belgesi, Kasım 2003, Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
  • Teşekkür Belgesi, FÇK -İzoder Kongresi Kasım 2004
  • Certificate of contribution, Internoise 2005 Congress, Brazil
  • Meslekte 40 yıl, İTÜ Rektörlüğü, Mayıs 2007